Görme Engelliler

Okulumuz Tarihçesi

OKULUMUZUN TARİHCESİ


Şehrimizin kuzey mahallesinde öğrenim çağındaki çocukların öğrenim görebilmesi için bir okul yapılmasına 1925 yılında il daimi komisyonu tarafından karar verilmiştir. Adını Sakarya Zaferinden alan mahalle de Kavukcuların bahçesi istimlak edilerek aynı yıl okul inşaatına başlanmıştır.


Okul binası 15 Eylül 1926 tarihinde zamanın Maarif Müdürü Vehbi Bey, Özel İdare Müdürü Reşat Bey ve bir Alman mimarla birlikte tedrisata yetiştirilmesi için keşif ve tespit yapmışlardır. Okulun yapımı için Başmuallim Ömer Azmi Bey´e yetki verilmiştir. Bu kişinin önderliğinde 30 Eylül 1926 yılında Sakarya Zaferi Mektebi adı altında 3 katlı ve 13 derslikten oluşan ahşap bina olarak yapımı tamamlanmıştır.


Binanın tamamlanmasından sonra okula O. ŞAHİN ve Niyazi BEYLER muallim olarak tayin olmuş, yetkililerin katılımı ile 7 Şubat 1927 tarihinde okul resmen hizmete açılmıştır. Açılışa Kaymakam Rüştü Beyefendi, Muallim Rıfat Asım, Ömer Azmi, Dava vekili Tahir Bey, Belediye Reisi Ahmet Bey ve kalabalık bir halk topluluğu katılmışlardır.


Bu üç katlı ahşap bina o devrin ünlü ustalarından Kaba Ali´nin Osman Usta ve ekibi tarafından Alman mimarın planına uygun olarak yapılmıştır. Yapılış tarihinden 1933 yılına kadar İlokul, 1 Eylül 1933 tarihinden itibaren 3. katı İkmal Mektebi adıyla 1936 yılına kadar faaliyette bulunmuş; 1936 yılında İskilip Ortaokulu adını almıştır. Daha sonra 1943 yılında inşası biten Azmimilli İlkokulu´nun ek binasına taşınan İkmal Mektebi sonra yine Sakarya İlkokulu olarak 1985 yılına kadar aynı binada faaliyetlerini sürdürmüştür. 1985 yılında okul bahçesine yığma, iki katlı, 12 derslikli yeni bina yapılmış ve aynı yıl yeni binaya taşınılıp eski bina tehlike arzettiği kanaatiyle boşaltılmıştır. Yeni binanın yapımından sonra dönemin valisi tarafından restore ettirilen eski bina Kız Meslek Lisesi Müdürlüğüne geçici olarak tahsis edilmiştir.


Okulumuzun açılış tarihinden bu güne kadar 223 öğretmen görev yapmıştır. Okulumuzdan bu güne kadar 4365 öğrenci mezun olmuş, mezun olan öğrenciler arasında devletin üst kademelerinde görev almış bir çok yetişmiş kişi bulunmaktadır.


2006-2007 Eğitim - Öğretim yılından itibaren, Kız Meslek Lisesinin taşınması sonucu eski bina tekrar devralınmıştır. Sakarya İlköğretim Okulu ayrı ayrı iki binadan oluşup, 1.binada 12 derslik 2.binada 12 derslik olmak üzere toplam 24 derslikten oluşmaktadır. Bünyesinde bir de anasınıfı bulunmaktadır.